Revíry s charakterom vody - PSTRUHOVÁ
 
Revír č.:                         4-0100-4-1 Biela voda
Od ústia potoka po hranicu TANAP-u.
 
Revír č.:                         4-0340-4-1 Čierny potok
Od ústia potoka po hranicu TANAP-u a potok Rakúsy
 
Revír č.:                         4-0610-4-1 Holumnický potok
Od ústia potoka pri obci Podolínec po hranicu vojenského obvodu
 
Revír č.:                         4-1330-4-1 Ľubický potok
Od ústia potoka po hranicu vojenského obvodu JAVORINA.
 
Revír č.:                         4-1990-4-1 Poprad č. 6a
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Čierna voda v obci
Spišská Belá časť Strážky po ústie vlásočnice naproti ČOV Kežmarok.
 
Revír č.:                         4-1991-4-4 Poprad č. 6b – CHAP -chyť a pusť 
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia vlásočnice naproti ČOV
 v Kežmarku po cestný most pri TATRAĽANE v Kežmarku
   
Revír č.:                      4-1992-4-1 Poprad č. 6c
Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri Tatraľane v
 Kežmarku po hať v obci Veľká Lomnica.
              
Revír č.:                         4-2320-4-1 Slavkovský potok
Od ústia potoka po hranicu TANAP-u.
 
Revír č.:                         4-2880-4-1 Toporecký potok
Od ústia potoka po pramene a Podhoranský potok od ústia po pramene.
 
Revír č.:                         4-4070-4-1 Vojňanský potok
Od ústia potoka po pramene.
 
Revír č. :                        4-4050-4-1 VN Zlatná
Vodná plocha o rozlohe 6,0 ha. Nádrž pri meste Kežmarok. Lovná miera:
 
Revír č.:                         4-3601-4-1 VN MLYNČEKY č. 2
Vodná plocha o rozlohe 4,05 ha pri obci Mlynčeky.
 
Lov na prívlač a muškárením. Povolené sú 1-­3 umelé mušky. Lov na bublinu s jednou umelou muškou sa považuje za prívlač.