Mimoriadna členská schôdza

21.09.2020

 

Členovia SRZ majú možnosť navrhnúť dvoch kandidátov a jedného náhradnika podľa metodického usmernenia uverejneného v ozname o kandidátkach

mimoriadna CS2019.pdf

oznam o kandidatkach.pdf