Oznam o konaní pretekov

23.04.2021

Vážené rybárky a rybári!

Z dôvodu nariadenia úradu verejného zdravotníctva z 29.3.2020 podľa § 5 ods.4 písm.h )zákona  č.355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia sa všetky  plánované spoločenské akcie a rybárske preteky v mesiacoch apríl a máj rušia.

O ďalšom dianí Vás budeme informovať

Výbor MoSRZ Kežmarok