Výdaj povolení marec 2020

05.06.2020

Vážení rybári !
Predaj členských známok a povolení na rybolov v mesiaci MAREC je možný následovne:

Utorok od 13.00 do 17.00 hod

Sobota od 9.00 do 12.00 hod / do 31.marca 2020 /
v rybárskom dome Kežmarok na Hlavnom námestí

Tajomník Paľo Hyclák