Zmena termínov výdaja povolení

26.01.2021

Oznam o výdaji povolení 2020 leto.pdf