Rybárska stráž

Zoznam členov „Rybárskej stráže“

SRZ MO Kežmarok

 

Priezvisko a meno 

Služobné číslo RS

Telefónny kontakt

HADZIMA Rastislav   *)

príslušník PZ SR

0903 666445

AMBRÓZ Peter

4025

0905 908579

BIROŠÍK Jozef

4030

0908 311517

FRANKOVIČ Marián

4027

0904 377788

HANÁK Miroslav

4024

0904 225335

HURČALA Pavol

3986

0905 286255

KULIG Milan

4012

0904 548534

KUŠNIRÁK Milan

4023

0905 453 728

MENDEL Lukáš

4037

0903 619925

MLYNÁR Peter

4038

0903 436733

POLÁK Ján

4015

0904 346870

RANDUS Leopold

4029

0908 668557

RENNER Vladimír

3994

0905 854327

SCHMAL Ján

3995

0902 201543

SCHOLTZ Norbert

4026

0905 155652

VANC Rudolf

príslušník PZ SR

0907 716816

VESELOVSKÝ Edvin

4028

0905 219282

VOLK Ján

príslušník PZ SR

0911 922458

*) vedúci Rybárskej stráže