1 Liga LRU - Mucha

16.10.2021

Výbor SRZ MO Kežmarok oznamuje, že

„Športový rybársky pretek

„ 1 Liga LRU - Mucha  “

sa bude konať v dňoch    

28-29  augusta  2021

na revíri :

 Poprad č. 6c : 4-1992-4-1 

Poprad č. 6b : 4-1991-4-4 

Poprad č. 6a :4-1990-4-1

Z uvedeného dôvodu bude na tomto revíry od dňa 28.08.2021 a dňa 29.08.2021 v zmysle  § 20 ods. 3 Zákona č. 216/2018 Z. z o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

lov rýb zakázaný

okrem  účastníkov preteku