LRU – K – na položenú

04.07.2022

Výbor SRZ MO Kežmarok oznamuje, že

sa bude konať v dňoch    

27-29 august   2021

 „Športový rybársky pretek

„ LRU – K – na položenú “ 

Liga juniorov 1. kolo

na revíri č. 4-3940-1-4Vodná nádrž Vrbov č. 2

Z uvedeného dôvodu bude na tomto revíry od dňa 26.08.2021 vrátane  dňa 29.08.2021 v zmysle  § 20 ods. 3 Zákona č. 216/2018 Z. z o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

lov rýb zakázaný

okrem  účastníkov preteku