Oznam kandidatúry

04.07.2022

OZNAM O KONANÍ VČS A MOŽNOSTI PODAŤ NÁVRHY NA KANDIDÁTOV DO ORGÁNOV MO-SRZ KEŽMAROK

Výročná členská schôdza sa uskutoční 9.apríla/sobota/ o 8.00hod vo veľkej sále MsKS v Kežmarku na Starom trhu.

Návrhy na kandidátov do orgánov MO SRZ Kežmarok je možné podávať osobne výboru MO SRZ Kežmarok, poštou na adresu MO SRZ Kežmarok, mailom na adresu srzkezmarok@gmail.com, to všetko podľa platného volebného poriadku SRZ a metodického pokynu prekonanie VČS vydaného radou SRZ.

Výbor SRZ MO Kežmarok