Tatranský kapor

04.07.2022

Výbor SRZ MO Kežmarok oznamuje, že

„Športový rybársky pretek

pod názvom

„ Tatranský kapor  “

sa bude konať ako 1. ročník v dňoch    

16-19 september  2021

na revíri č. 4-3940-1-4Vodná nádrž Vrbov č. 2

Z uvedeného dôvodu bude na tomto revíry od dňa 15.09.2021 vrátane dňa 19.09.2021 v zmysle  § 20 ods. 3 Zákona č. 216/2018 Z. z o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

lov rýb zakázaný

okrem  účastníkov preteku