Zmena termínov výdaja povolení

30.07.2021

Oznam o výdaji povolení 2020 leto.pdf