Úhrada členského a povolení pre zasielanie povolení poštou

Pred úhradou musíte členský preukaz zaslať poštou na adresu:

SRZ MO, Hlavné námestie 10, 06001 Kežmarok

Cenník 2021

Členské a poplatky za povolenia na rybolov je možné platiť na účet organizácie:

SK13 1111 0000 0066 0820 5001

Variabilný symbol: 2021

Plaťte z vlastného účtu, aby sme vedeli, kto platí!

Ak platíte za dieťa, plaťte zvlášť a do správy pripíšte meno a rok narodenia.

Do správy pre príjemcu je nutné napísať v skratkách, za čo platíte:

  • cz – členská známka
  • km - miestne kaprové
  • pm - miestne pstruhové
  • kz - zväzové kaprové
  • lm - miestne lipňové

K cene povolení je potrebné prirátať:

  • manipulačný poplatok - 0.50 €
  • poštovné - 3 €

Vzor správy pre prijímateľa: czkmkzpm

Ďalšou možnosťou je, že zaplatíte členské 29 € na účet organizácie a pre známku a povolenie si prídete po skončení zákazu vychádzania. Nezabudnite na termín platenia členského!

V prípade neistoty volajte SOS MOSRZ KK: 0903 610 010