Kaprové revíry

Revíry s charakterom vody - KAPROVÁ
 

Revír č.:         4-3450-1-1 VN Kežmarok

                        Vodná plocha nádrže o rozlohe 10,5 ha pri meste Kežmarok.

 

Revír č.:         4-3930-1-1 VN Vrbov č. 1

                        Vodná plocha nádrže o rozlohe 13,5 ha pri obci Vrbov.

 

Revír č.:         4-3940-1-4 VN Vrbov č. 2  (revír s režimom bez privlastnenia si úlovku)

                        Vodná plocha nádrže o rozlohe 8,0 ha pri obci Vrbov.

                        (Pre výkon rybolovu platia pravidlá uvedené v miestnom rybárskom poriadku.)

 

Revír č. :        4-4060-1-1 VN Žakovce

                        Vodná plocha nádrže o rozlohe 22,5 ha pri obci Žakovce.

 

Revír č. :        4-4090-1-1 Vrbovský potok

                        Od ústia potoka po pramene, mimo VN Vrbov č.1, 2, 3, VN Žakovce

                        a VN Kežmarok.

 

V záujme zachovania genofondu rýb v zmysle §2 ods.1 Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z., výbor Miestnej organizácie Kežmarok odporúča členom SRZ, aby si v rybárskych revíroch SRZ neprivlastňovali kapra rybničného nad 70 cm.

 

Pre ostatné druhy rýb platia lovné miery stanovené vykonávacou vyhláškou MŽP SR platnou od 15.4.2006 k zákonu o rybárstve č. 139/2002 Z.z.