Lipňové revíry

Revír s charakterom vody - LIPŇOVÁ

 Revír č.:        4-1970-6-1 Poprad č. 4              (revír s výskytom hlavátky podunajskej)

Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce.

Lovná miera: Lipeň 30 cm, Pstruh potočný 30 cm, Pstruh dúhový 30 cm.

 

Pre ostatné druhy rýb platia lovné miery stanovené vykonávacou vyhláškou MŽP SR platnou od 15.4.2006 k zákonu o rybárstve č. 139/2002 Z.z.