Výbor Mo SRZ

Výbor MO Kežmarok:

 

 
Priezvisko, meno, titul
Telefónny kontakt
 
Predseda
 
HURČALA  Pavol
0905286255
 
Člen výboru
 
POLÁK Ján
0904346870
 
Tajomník
 
HYCLÁK Pavol
0903 610010
 
Člen výboru
 
DERNER Dušan
0903881388
 
Rybársky hospodár
 
HÚŽIK Ladislav, MVDr.
0904225926
 
Vedúci rybárskej stráže
 
HADZIMA Rastislav
0903 666445
Referent pre kultúrnu činnosť a vzdelávanie
OLEKŠÁK Roman, Ing.
0903 649937
Referent pre brigádnickú činnosť
SCHMAL Ján
0902 201543
Referent pre športovú činnosť
ŠILON Martin
0911 308287
Pokladník a referent pre brigádnickú činnosť
ŠOLTÝS Dušan
0903 639921
Referent pre ekológiu vôd, prácu s deťmi a mládežou
VESELOVSKÝ Edvin
0905219282
 
Kontrolná komisia:

 

 
Priezvisko, meno, titul
Telefónny kontakt
Člen komisie
VALENČÍK  Marián Ing.
0911220657
Člen komisie
MAZUREK Viktor
0908 255203
Predseda komisie
VRÁBLIK Vladimír, RNDr.
0904 217 183
 
Disciplinárna komisia:

 

 
Priezvisko, meno, titul
Telefónny kontakt
Predseda komisie
KLINGA Marcel
0905 371784
Člen komisie
FRANKOVIČ Marián
0949 210220
Člen komisie
MACKO Michal
0902 406301
Člen komisie
SCHOLTZ Norbert
0905 155052
 
Kancelária MO Kežmarok:

 

Telefón:
052 / 452 3479 , 0903 610 010
e-mailová adresa:
srzkezmarok@gmail.com
adresa web stránky:
www.mosrzkezmarok.sk
poštová adresa:

číslo účtu:

SRZ MO Kežmarok, Hlavné námestie
10, 06001  Kežmarok

SK13 1111 0000 0066 0820 5001