Výbor Mo SRZ

Výbor MO Kežmarok:

 

 
Priezvisko a meno
Telefónny kontakt
 
Predseda
 
HURČALA  Pavol
0905 286 255
Podpredseda, pokladník, brigády
ŠOLTÝS Dušan
0903 639 921
 
Tajomník
 
HYCLÁK Pavol
0903 610 010
Hospodár, práca s deťmi
VESELOVSKÝ Edvin
0905 219 282
Kultúrna činnosť, vzdelávanie
OLEKŠÁK Roman
0903 649 937
Športová činnosť, brigády
ŠILON Martin
0911 308 287
Športová činnosť
ŠIMBERA David
0902 713 564
Člen výboru
SOLTYS Daniel
0903 987 045
 
Člen výboru
 
POLÁK Rastislav
0918 701 847
 
Člen výboru
 
ORIABINEC Ján
0905 264 183
 
Člen výboru
 
GURA Maroš
0905 208 073
 
Kontrolná komisia:

 

 
Priezvisko a meno
Telefónny kontakt
Predseda kontrolnej komisie
MAZUREK Viktor
0908 255 203
Člen kontrolnej komisie
VRÁBLIK Vladimír
0904 217 183
Člen kontrolnej komisie
KAROLYI František
0907 155 449
 
Disciplinárna komisia:

 

 
Priezvisko, meno, titul
Telefónny kontakt
Predseda komisie
KLINGA Marcel
0905 371784
Člen komisie
FRANKOVIČ Marián
0949 210220
Člen komisie
MACKO Michal
0902 406301
Člen komisie
SCHOLTZ Norbert
0905 155052
 
Kancelária MO Kežmarok:

 

Telefón:
052 / 452 3479 , 0903 610 010
e-mailová adresa:
srzkezmarok@gmail.com
adresa web stránky:
www.mosrzkezmarok.sk
poštová adresa:

číslo účtu:

SRZ MO Kežmarok, Hlavné námestie
10, 06001  Kežmarok

SK13 1111 0000 0066 0820 5001